Rozhovory

Rozhovor s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, o.s. (NRZP ČR), Bc.Václavem Krásou (tento rozhovor byl také zveřejněn ve Zpravodaji č. 1 projektu);

Rozhovor ke stažení zde ve formátu PDF

Rozhovor s náměstkem ředitele Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) Mgr.Tomášem Huškem (tento rozhovor byl také zveřejněn ve Zpravodaji č. 1 projektu);

Rozhovor ke stažení zde ve formátu PDF

Rozhovor s doc. Mgr. Miroslavem Dopitou, Ph.D. z Ústavu pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého Olomouc (tento rozhovor byl také zveřejněn ve Zpravodaji č. 2 projektu);

Rozhovor ke stažení zde ve formátu PDF

Rozhovor s doc. Mgr. et. PaedDr. Janem Michalíkem, Ph.D., vedoucím autorského kolektivu Katedry speciální pedagogiky, Pedagogické fakulty Univerzity Palackého (tento rozhovor byl také zveřejněn ve Zpravodaji č. 2 projektu);

Rozhovor ke stažení zde ve formátu PDF

Rozhovor s Ing. Pavlem Löffelmannem z Centra vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava (tento rozhovor byl také zveřejněn ve Zpravodaji č. 2 projektu).

Rozhovor ke stažení zde ve formátu PDF

Rozhovor s Mgr. Lucií Kuchťákovou, garantkou metodiky učební opory „Výuka k různosti“
(tento rozhovor byl také zveřejněn ve Zpravodaji č. 3 projektu)

Rozhovor ke stažení zde ve formátu PDF

Rozhovor s Mgr. BcA. Radkou Kulichovou, DiS., z Unie neslyšících Brno, o. s.
(tento rozhovor byl také zveřejněn ve Zpravodaji č. 3 projektu).

Rozhovor ke stažení zde ve formátu PDF

Rozhovor s Mgr. Pavlem Macháčkem ze společnosti Tyfloservis o. p. s., Praha
(tento rozhovor byl také zveřejněn ve Zpravodaji č. 3 projektu).

Rozhovor ke stažení zde ve formátu PDF

Rozhovor s Ing. Petrem Konvalinkou ze Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno
(tento rozhovor byl také zveřejněn ve Zpravodaji č. 3 projektu).

Rozhovor ke stažení zde ve formátu PDF